Parę uwag do Listów J. Baudouina de Courtenay da A. Černego opracowanych przez Theodora Beštę

Ewelina Małachowska

Poradnik Językowy 9/1973 s. 571-571
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia