Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Joanna Dobkowska

Poradnik Językowy 6/2006 s. 64-69
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki