Jak piszą i co wiedzą o języku nasi maturzyści?

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 10/1973 s. 588-599
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
szermierzpodejmowanie szeroko zakrojonej działalnościkażdy/żadenna w nie godząceswych/ichrozmiar czynóww przeciwdziałaniu solidnościwybić się poza ramydorobkiewiczostwoponieść odpowiedzialność moralnąodpowiedzialność moralna, jaka przed nią stoiproblem odpowiedzialnyodpowiedzialność wobec etykimoralekompetencje w życie/życiukonsekwentny temupermanentalne wyczucieproblem przejawia sięw aspektach sprawy problem różni sięuzależniona od autora indywidualność problemuodkryty problemkultywować wzoryz rangi swego stanowiskazajwisko hermetycznezrutynowane przekonaniawegetują i rosną w siłębył sylwetką piekną, uczciwą, solidną, pracowitą (Wokulski)postawić tezę, czyjednym z problemówczy/jak iwysiłek w celuna jej skutekwzględem/wobecsprzeciwiając się wobecdla mnie czynią wrażeniewśród poezjispołeczeństwo ...było... zbuntowane przeciw sobie wzajemnierozległa współpraca społeczeństwapozostałe społeczeństwowątpliwość w możliwośćdo zabijania ludzkości (środek)ludzi, którzy byli podbiciobraz życia kobiet... powoduje ich upadek moralnyczłowieczeństwo przestało kolidować z mianem moralnościkapo - kapymotto - w motcie/mocciejest ona studium człowieka-ość-atorkultywator tradycji narodowychautor ukazuje namautor przedstawia nam