Polskije gowory w SSSR. Czast' I. Issledowanija i matieriały 1967-1969, Mińsk 1973 [Польские говоры в СССР. Исследования и материалы, Минск 1973]

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 10/1973 s. 600-605
Dział: Recenzje