XVIII Międzynarodowy Kurs Uniwersytetu Warszawskiego dla Slawistów (26.VIII—24.IX.1973 r.)

Anna Mazanek

Poradnik Językowy 10/1973 s. 612-613
Dział: Sprawozdania