Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 10/1973 s. 614-617
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
kurort