Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd.VIII, Warszawa 1971 i 1972

Halina Rybicka [Halina Rybicka-Nowacka]

Poradnik Językowy 1/1974 s. 33-35
Dział: Recenzje