Alojzy Adam Zdaniukiewicz, Z zagadnień kultury języka. Teoria – praktyka – szkoła, Warszawa 1973

Tadeusz Malec

Poradnik Językowy 1/1974 s. 35-36
Dział: Recenzje