XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego ([Poznań] 26—27.IV.1973 r.)

Magdalena Foland [Magdalena Foland-Kugler]

Poradnik Językowy 1/1974 s. 39-41
Dział: Sprawozdania