Fragmenty przemówienia w dniu otwarcia VII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Warszawie 21.VIII.1973

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 2/1974 s. 49-52
Dział: Artykuły