Systemowa gramatyka generatywna. II. Forma gramatyki systemowej

Richard A. Hudson

Poradnik Językowy 2/1974 s. 53-60
Dział: Artykuły