Barbara Bartnicka, Björn Hansen, Wojtek Klemm, Volkmar Lehmann, Halina Satkiewicz, Grammatik des Polnischen, München 2004

Marek Łaziński

Poradnik Językowy 6/2006 s. 77-80
Dział: Recenzje