Z zagadnień metodycznych początkowego kursu polszczyzny jako języka obcego. I. „Zaplecze teoretyczne” nauczania języka polskiego

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 2/1974 s. 79-84
Dział: Język polski za granicą