Hubert Górnowicz, Dialekt malborski, t. II: Słownik, z. 1. A-Ó, Gdańsk 1973

Zofia Stamirowska

Poradnik Językowy 2/1974 s. 85-90
Dział: Recenzje