Józef Bubak, Spiskie teksty gwarowe z obszaru Polski, Warszawa-Kraków 1972

Franciszek Sowa

Poradnik Językowy 2/1974 s. 90-92
Dział: Recenzje