O tzw. czeskim błędzie

Eugeniusz Słuszkiewicz

Poradnik Językowy 2/1974 s. 94-94
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia