Wnętrzarstwo. Przemianowanie. Ksiądz — księżmi. Mleć. Eskalonia. Ombudsman

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1974 s. 101-104
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów