Studia Pragmalingwistyczne 4: Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, red. Józef Porayski-Pomsta, Warszawa 2005

Marta Bulińska

Poradnik Językowy 6/2006 s. 80-83
Dział: Recenzje