Systemowa gramatyka generatywna. III. Analiza niektórych typów zdań złożonych w języku angielskim

Richard A. Hudson

Poradnik Językowy 3/1974 s. 129-139
Dział: Artykuły