Z dzisiejszych gwar Mazowsza. Piosenki weselne. Na pastwisku. O pożarze wsi. O budowie szkoły [Wola Pobiedzińska, pow. Rawa Mazowiecka]

Krzysztof Gaś

Poradnik Językowy 3/1974 s. 148-152
Dział: Teksty gwarowe

Wyrażenia:
-ak-ek-achny-uśki-aty-ejszy