Alfred Zaręba, Atlas językowy Śląska, tom I, II, III, Kraków 1969, 1970, 1972

Jadwiga Majowa

Poradnik Językowy 3/1974 s. 153-160
Dział: Recenzje