„Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XIX, pod red. Karola Dejny, Stefana Hrabca, Witolda Śmiecha, Łódź 1973

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 3/1974 s. 160-163
Dział: Recenzje