Brykietka. Uznanie za zmarłą Janiny Kowalskiej. But trafiony w rynek. Rybactwo. Fantazje etymologiczne. Jastrzębia Dolna — w Jastrzębiej Dolnej. Aleje Jerozolimskie — o pisowni nazw ulic.

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1974 s. 165-168
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów