Małgorzata Karwatowska, Jolanta Szpyra-Kozłowska, Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin 2005

Małgorzata Kita

Poradnik Językowy 6/2006 s. 83-89
Dział: Recenzje