Z zagadnień metodycznych początkowego kursu polszczyzny jako języka obcego. III. Szczegółowy program gramatyczny

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 4/1974 s. 196-208
Dział: Język polski za granicą