Karol Dejna, Dialekty polskie, Wrocław 1973

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 4/1974 s. 212-215
Dział: Recenzje