Terminologia naukowa i techniczna — problem bardziej złożony, niż się to często wydaje

Bohdan Walentynowicz

Poradnik Językowy 4/1974 s. 216-217
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia