Problem złożony, lecz wszędzie aktualny

Zygmunt Stoberski

Poradnik Językowy 4/1974 s. 217-219
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia