Fonematyka a dialektologia

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 5/1974 s. 229-235
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ość