Problemy z tłumaczeniem na język polski tekstów oficjalnych (na materiale dokumentów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

Irena Szczepankowska

Poradnik Językowy 7/2006 s. 3-15
Dział: Artykuły i rozprawy