Odpowiedź na recenzję Z. Saloniego (zamieszczoną w „Poradniku Językowym” 1973, z. 10, S. 605-611) (z dopiskiem recenzenta)[i dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMK w Toruniu]

Waldemar Tłokiński

Poradnik Językowy 5/1974 s. 275-276
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia