O stylu prostym i stylu zmanierowanym. Zdolność przyjęciowa. Rodak z Wielkopolski

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1974 s. 281-284
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów