Sprawozdanie z posiedzenia naukowego Komitetu Słowianoznawstwa PAN poświęconego problemom romantyzmu (Kraków, 18-19 stycznia 1973)

Małgorzata Wilczyńska-Fiksińska, Jerzy Świdziński

Poradnik Językowy 6/1974 s. 319-320
Dział: Sprawozdania