Motywować. Igrcy. Trzynastowieczny. Krótko o rozwlekłości. Pomimo warunków. Polskie zwyczaje korespondencyjne. Sprezentować. Degustacja. Alternatywa. Mnie — mi. Zwłoki denata

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1974 s. 334-340
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów