Semantyka a składnia

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 8/1974 s. 400-406
Dział: Artykuły