Eugeniusz Grodziński, Zarys ogólnej teorii imion własnych, Warszawa 1973

Ewa Prechitko

Poradnik Językowy 8/1974 s. 426-433
Dział: Recenzje