Elżbieta Achremowicz, Tadeusz Żabski, Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1886, Wrocław 1973

Stanisława Sochacka

Poradnik Językowy 8/1974 s. 433-435
Dział: Recenzje