Fotografii — dopełniacz liczby pojedynczej i mnogiej. Hurtowy — hurtowny. Należytość. Gładki. Polski czy polskie? Pisownia nie z imiesłowami.

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1974 s. 445-448
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów