Toponomastyka pilszczańska w Beskidzie Żywieckim związana z działalnością pasterzy górskich

Jan Setkowicz

Poradnik Językowy 9/1974 s. 456-465
Dział: Artykuły