Sprawy polskie i ogólnometodologiczne w podręczniku N. Radovicha pt. Profilo di linguistica slava, Napoli 1969

Stefan Warchoł

Poradnik Językowy 9/1974 s. 496-498
Dział: Język polski za granicą