Zarys czeskiej dialektologii [Jaromír Bělič, Nástin české dialektologie, Praha 1972]

Jiří Damborský

Poradnik Językowy 9/1974 s. 504-505
Dział: Recenzje