Toponim Ksany. Uwaga do artykułu P. Smoczyńskiego: Jak daje się objaśnić nazwa miejscowa Ksany w Kieleckiem? („Por. Jęz.” 1973, z. 1, s. 10-15)

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 9/1974 s. 506-507
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia