Hindus czy Indyjczyk? O odmianie imion i nazwisk. Wannowy. Ocielić się — ocielenie się. Strasznie. Żądać a rządzić

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1974 s. 508-512
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów