Nazwisko Muchlado (przyczynek do badań nad historią języka)

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 10/1974 s. 538-544
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ędz-ąd-ądz-ęd-yń-inia/-ynia-ek-el-ro--ra--t--d-