Anna Seretny, Ewa Lipińska, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005

Beata K. [Katarzyna] Jędryka

Poradnik Językowy 7/2006 s. 95-98
Dział: Recenzje