M. M. Kopylenko, Z. D. Popowa, Očerki po obščej frazeologii, Woroneż 1972 [М. М. Копыленко, З. Д. Попова, Очерки по общей фразеологии, Воронеж 1972]

Emilia Kozarzewska

Poradnik Językowy 10/1974 s. 565-571
Dział: Recenzje