Rzekomo. Zostać. Nieprzerwany — nieustanny. Strukturalizacja treści nauczania. Zabrze — zabrski. Tłumacki? Ekler. Szerokiej drogi!

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1974 s. 575-579
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów