Mamy I tom Słownika gwar polskich

Zofia Stamirowska

Poradnik Językowy 1/1981 s. 6-15
Dział: Artykuły