Odpowiedź redakcji Słownika gwar polskich

Jerzy Reichan

Poradnik Językowy 1/1981 s. 16-21
Dział: Artykuły