Nauczanie przedmiotów historycznojęzykowych i dialektologii na filologii polskiej w szkołach wyższych, Uniwersytet Śląski, Katowice 1978

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 1/1981 s. 49-51
Dział: Język polski w szkole